Iværksætteri, fundraising, OPI

- og innovation i bred forstand

Kerneydelser Kontakt

Om os

Innovationskonsulenten har stor erfaring med innovation og innovative processer.

Erfaringen stammer fra projekter mellem private virksomheder, regioner og kommuner, universiteter og UC’er, GTS’er, erhvervsfremmesystemet og styrelser. I dette krydsfelt har vi gennemført projekter, som har skabt værdifulde resultater og ny viden, også inden for komplekse samfundsudfordringer.

 

Nyheder